Kontakt / Om oss

Norsk politimusikkfestival 2015 hadde følgende organisasjon:

Festivalsjef:
Dag Ebbestad

Koordinator:
Glenn Rhodén

Festivalkontor:
Sølvi Aamotsbakken
Trine Jenserud Holm

Kontaktperson for deltakerne:
Rannveig B. Dahl
Gina Øyahals

Musikalsk ansvarlig Drammen politiorkester:
Jørn Hogne Kristoffersen

Ansvarlig oppmarsj (tambur):
Arve Fjellbo

Webside:
Anne Malm Monstad
Arild Ølberg